Našou hlavnou témou je klimatická zmena

Našou hlavnou témou je klimatická zmena

Našimi aktivitami pomáhame objasniť otázky života okolo nás v kontexte klimatickej zmeny.

Spájame a povzbudzujeme mladých, aktívnych ľudí, aby objavovali možnosti, ako sa zodpovedne správať k životnému prostrediu a išli dobrým príkladom svojmu okoliu v pozitívnom ovplyvňovaní toho, na čom nám záleží.

Našou hlavnou témou je klimatická zmena
Vzdelávame

Vzdelávame

a inšpirujeme mladých ľudí, aby dobre porozumeli klimatickej zmene a jej dopadom na spoločnosť
Podporujeme

Podporujeme

ich v objavovaní riešení na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, pretože veríme v ich kreativitu a odhodlanie postaviť sa za svoju budúcnosť
Pomáhame

Pomáhame

im obhajovať fakty a čeliť dezinformáciám spojeným s klimatickou zmenou
Našou hlavnou témou je klimatická zmena

Pokazili sme si
planétu?

Od čias, kedy ľudia vynašli prvé stroje poháňané motormi, sa so Zemou dejú zvláštne veci.

Prejavujú sa rôznymi spôsobmi, ale dva z nich, ktoré sú dnes vo svete najviac viditeľné sú nárast globálnej teploty a pribúdajúce extrémne prejavy počasia. Tieto zmeny môžeme pozorovať aj na Slovensku. Odborníci ich nazývajú klimatická zmena a zhodujú sa, že nárast globálnej teploty a podmienky života na našej planéte závisia od množstva skleníkových plynov v atmosfére.

Našou hlavnou témou je klimatická zmena

Klimatická zmena
je celospoločenský problém
a týka sa nás všetkých

Ľudské aktivity naštartovali proces, kvôli ktorému sa už dnes menia podmienky pre život rastlín a živočíchov v prírode a pre milióny ľudí po celom svete. A opäť iba ľudská aktivita môže tieto zmeny zastaviť.

Náš prvý projekt

Klimatická zmena
praktický sprievodca pre všetky deti a ich rodičov

Stručne, zrozumiteľne a vizuálne pútavo vysvetlené najdôležitejšie fakty o tom, čo sa deje s planétou, keď sa do atmosféry dostáva príliš veľa skleníkových plynov z našich fabrík, áut a domácností.

Našou hlavnou témou je klimatická zmena Našou hlavnou témou je klimatická zmena

Tento praktický sprievodca je určený najmä deťom vo veku 10 – 13 rokov, ale aj dospelým, ktorí majú veľa zvedavých otázok o súvislosti medzi klimatickou zmenou a životom okolo nás.

Pozri projekt
Našou hlavnou témou je klimatická zmena
ekoakademia